...

Referanser0001.jpg

Våre kunder har så langt vært:


Prosjekter:

Av de prosjektene som vi har deltatt på, kan vi nevne følgende:

NDT nivå 3 tjenester for:

 • Linjebygg Offshore AS
 • Midsund Bruk AS
 • Nordvest Inspeksjon AS
 • ODIM AS
 • Rolls-Royce Marine AS i Hjørungavåg
 • Salthammer Båtbyggeri AS

 

3de parts verifikasjon og oppfølging for Det Norske Veritas

 • Oppfølging av prosedyrekvalifisering på Nord Stream Pipelines i Rotterdam, Cortemaggiore og Rijeka. 3de parts verifikasjon ombord i rørleggingsfartøyet Castoro10.
 • 3de parts verifikasjon for DNV om bord på rørleggingsfartøyet PLV Lorelay under leggingen av Reliance Pipeline Project i Bengalbukten.
 • Quality Surveillance på StatoilHydro’s Vega prosjekt ved Subsea7’s spolebase på Vigra.
 • Quality Surveillance under legging av Tyrihans pipeline om bord i rørleggingsfartøyet Acergy Falcon
 • Quality Surveillance på Oseberg Delta Project under fabrikasjon av pipe stalks ved Subsea 7’s spolebase i Gaupne. Oppfølging av fabrikasjonscoating på rør for Norsk Hydro hos Thermotite i Orkanger.
 • Quality Surveillance under legging av Eldfisk Oil Replacement Pipeline om bord på rørleggingsfartøyet Acergy Piper.
 • Quality Surveillance under legging av 12” gas eksport ledning fra Njord A til Åsgard Export pipeline om bord på rørleggingsfartøyet Acergy Falcon.
 • Quality Surveillance under legging av Langeled fra Nyhamna til Easington om bord i rørleggingsfartøyene Acergy Piper og Solitaire.
 • Quality Surveillance under legging av 2 stk. MEG rørledninger fra Nyhamna til Ormen Lange feltet om bord på rørleggingsfartøyet Acergy Falcon. Quality Surveillance under legging av 2 stk. strømningsrør fra Nyhamna til Storegga kanten om bord på rørleggingsfartøyet Solitaire. Quality Surveillance under tilvirking av Quadruppeljoints for dypvannsfasen av Ormen Lange strømningsrør ved Bladt Industrier i Ålborg, Danmark.
 • Quality Surveillance under legging av hovedrørledning fra Melkøya ut til Snøhvitfeltet om bord på rørleggingsfartøyet Solitaire. Quality Surveillance under tie-in sveising ved spolebasen til Technip i Orkanger.
 • Quality Surveillance på Asgard Q Pipeline Project under legging av 13% Cr rørledning om bord på rørleggingsfartøyet Skandi Navica.

 

Plant Inspection Engineer for Shell gjennom Maintech på Ormen Lange Landanlegg. Baseline inspeksjon og assistanse i forbindelse med inspeksjonsplanlegging.

...
Royal Consult AS

Postboks 2
6476 Midsund

Otto Hole
Tlf: +47 959 11 553

Roy Heggdal
Tlf: +47 905 42 828